Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca]

66
0


Letra de cancion y video : Original Video

Website: http://www.giaoxugiuse.com
Lời bài hát:
ĐK: Đêm đông lạnh lẽo Chúa giáng sinh ra đời.
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bê – lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng.
Nghe trên không trung tiếng hát Thiên thần vang lừng.
Đàn hát (réo rắt tiếng hát).
Xướng ca (dư âm vang xa).
Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi (hãy kíp bước tới).
Đến xem (nơi hang Bê – lem).
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

1. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê – lem Thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê – lem ta quì thiết tha xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

3. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê – lem mục đồng xúm quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành.

4. Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê – lem chiên lừa thở hơi, tan giá đêm đông ấm thân Con Người.
JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.quizgroup.com/?ref=608494

Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca] lyrics Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca] testo Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca]songtexte Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca] paroles Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca] Текст Песни Hang Belem – Lm JB Nguyễn Sang [Thánh ca] musicas
Search Lyrics / Letras: